برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
زوج بودن یا نبودن خوش‌تیپ کلاس! جمله اره‌کن! رشته جا کن!
۱ محسن عباس‌زاده ۰
۰
۰
۰
۰
۱ mr prof ۰
۰
۰
...
۰
۲ نفر