برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی امتیاز
یخدارچی بلندگو اوقات فراغت همکاری پر دردسر دسته به دسته ذخیره سازی اطلاعات
۱ ™The 17 ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۶
۲ wyd?jfp ۱
۱
۱
۱
۱
۳
۶
۳ Why Do We Fall? ۱
۱
۱
۲
۱
۱
۶
۴ نیمرو ۳
۱
۱
۱
۴
۱
۶
۵ نوه عمو یادگار ۱
۱
۱
۱
۱
۳
۶
۶ Bananas ۱
۱
۱
۱
۱
۳
۶
۷ Just 4 Lunch! Again ۱
۱
۲
۲
۲
۲
۶
۸ HALK1 ۱
۱
۱
۱
۳
۱
۶
۹ Tilda ۱
۱
۱
۱
۲
۵
۶
۱۰ Bees ۲
۱
۱
۱
۳
۵
۶
۱۱ NoFName ۳
۱
۱
۱
۳
۶
۶
۱۲ hex ۱
۱
۱
۱
...
۲
۵
۱۳ چوب‌لباسی‌ز ۱
۱
۱
۲
۳
...
۵
۱۴ Noldor ۱
۱
۲
۱
۱
۳
۵
۱۵ TiZi Koja e Daghighan Kojae ۱
۱
۱
۱
۴
۴
۵
۱۶ Dual-Hash ۱
۱
۲
۳
۵
۲
۵
۱۷ صدرالدین و حسین ۱
۲
۱
۱
۲
۳
۵
۱۸ تکاور سایبری ۱
۱
۲
۸
۱
۴
۵
۱۹ جدایی پایتون از جاوا ۱
۱
۱
۵
۱
۳
۵
۲۰ باشه! ۱
۱
۱
۳
...
۳
۵
۲۱ Untitled ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۵
۲۲ Violets ۱
۱
۱
۱
۶
۳
۴
۲۳ کاکتوس ۱
۱
۱
۳
۴
۴
۴
۲۴ کله پوکان باهوش ۱
۱
۱
۱
۳
۱
۴
۲۵ Silence ۱
۱
۱
۱
۲
۵
۴
۲۶ phoenix ۲
۱
۱
۱
...
۷
۴
۲۷ no_break ۱
۱
۱
۳
...
۳
۴
۲۸ Watson42 ۱
۱
۱
۳
۴
۲
۴
۲۹ bd ۱
۱
۳
۱
۱
...
۴
۳۰ Event ۱
۱
۲
۳
۱
۳
۴
۳۱ genius ۱
۱
۱
۱
...
...
۴
۳۲ KingTiger ۱
۱
۲
۱
...
۱
۴
۳۳ Cython ۲
۲
۱
۵
...
۳
۴
۳۴ random()coders ۱
۱
۱
۱
...
۲
۴
۳۵ Hello World ۲
۱
۱
۵
۲
۳
۴
۳۶ xhino ۱
۱
۱
۳
...
۳
۴
۳۷ Smart ۱
۱
۴
۷
۳
۵
۴
۳۸ PioneerAUT ۱
۳
۳
۴
۹
۲
۴
۳۹ Melkor ۱
۱
۱
۹
۱
۱
۴
۴۰ Karim KaRiMe ۱
۱
۱
۱
...
۴
۴
۴۱ codeinjection ۱
۳
۱
۸
۲
۲
۴
۴۲ تورینگ ۲
۱
۴
۷
...
...
۴
۴۳ شاپور اول ۱
۱
۳
۱۲
۱
۲
۴
۴۴ کفتر سخنگو ۱
۱
۱
۱
...
...
۴
۴۵ Religious Man ۱
۱
۱
۳
...
۴
۴
۴۶ Empty, Useless Brains ۱
۱
۱
۱
...
...
۴
۴۷ Best Coders ۱
۱
۱
۱
۲
...
۳
۴۸ Anti_Wizard ۱
۱
۱
۳
...
۳
۳
۴۹ helli 31 ۱
۱
۱
۵
...
۱
۳
۵۰ BrutalCode ۱
۱
۲
۹
۲
۹
۳
۱۲۳ شرکت‌کننده