هم‌کد Golang

مسابقه
جدول امتیازات

جدول امتیازات

کاربران کوئرا کالج

رتبهکاربر
مجموع امتیازات
(با احتساب ضرایب)
۱
morteza bahjat

morteza bahjat

۵۹۶۵۹۶
۲
آریا کوثری

آریا کوثری

۵۰۰۵۰۰
۳
امیرحسام ادیبی نیا

امیرحسام ادیبی نیا

۴۵۷۴۵۷
۴
سید بهداد احمدی

سید بهداد احمدی

۴۳۴۴۳۴
۵
حسین زلفی

حسین زلفی

۴۲۰۴۲۰
۶
میثم باوی

میثم باوی

۴۱۴۴۱۴
۶
عرفان صفری

عرفان صفری

۴۱۴۴۱۴
۶
علی افشارزاده

علی افشارزاده

۴۱۴۴۱۴
۶
سید مهدی صادق شبیری

سید مهدی صادق شبیری

۴۱۴۴۱۴
۶
علی غفاری ثابت

علی غفاری ثابت

۴۱۴۴۱۴
۱۱
همایون محسنی

همایون محسنی

۴۱۳۴۱۳
۱۲
امیرحسین دولتخواه

امیرحسین دولتخواه

۴۰۰۴۰۰
۱۲
سید محمد علی فخاری

سید محمد علی فخاری

۴۰۰۴۰۰
۱۴
علیرضا دوستی

علیرضا دوستی

۳۹۹۳۹۹
۱۴
عرفان مومنی

عرفان مومنی

۳۹۹۳۹۹
۱۶
امیرحسین زارع

امیرحسین زارع

۳۹۰۳۹۰
۱۷
Amir Hejazi

Amir Hejazi

۳۸۵۳۸۵
۱۷
امیرحسین شکوهی زاده

امیرحسین شکوهی زاده

۳۸۵۳۸۵
۱۹
امیرمحمد فیروزمهر

امیرمحمد فیروزمهر

۳۷۱۳۷۱
۲۰
امین نامی

امین نامی

۳۴۷۳۴۷
۲۱
امير حسين عطارى

امير حسين عطارى

۳۴۲۳۴۲
۲۱
Farshad Sarmali

Farshad Sarmali

۳۴۲۳۴۲
۲۳
محمد عباسی

محمد عباسی

۳۲۸۳۲۸
۲۳
Ali Hamrani

Ali Hamrani

۳۲۸۳۲۸
۲۵
َAli Ph

َAli Ph

۳۲۷۳۲۷
۲۶
Mohammadreza Mohammadzadeh Asl

Mohammadreza Mohammadzadeh Asl

۳۰۰۳۰۰
۲۶
اشکان سرمدی

اشکان سرمدی

۳۰۰۳۰۰
۲۶
Sina Moradi

Sina Moradi

۳۰۰۳۰۰
۲۶
احسان فایض

احسان فایض

۳۰۰۳۰۰
۲۶
محمد مهدی فلاح لاله زاری

محمد مهدی فلاح لاله زاری

۳۰۰۳۰۰
۲۶
سعیدرضا علیپورفرد

سعیدرضا علیپورفرد

۳۰۰۳۰۰
۳۲
kiarash hajian

kiarash hajian

۲۸۵۲۸۵
۳۳
معین مددی

معین مددی

۲۸۴۲۸۴
۳۴
ئاسو ئاسو

ئاسو ئاسو

۲۷۹۲۷۹
۳۵
افسانه حبیبی

افسانه حبیبی

۲۶۴۲۶۴
۳۵
mehran mahabadi

mehran mahabadi

۲۶۴۲۶۴
۳۷
محمد خلیلی طرقبه

محمد خلیلی طرقبه

۲۵۵۲۵۵
۳۸
مرتضی امینی

مرتضی امینی

۲۵۳۲۵۳
۳۸
ابوالفضل محمدکاظمی

ابوالفضل محمدکاظمی

۲۵۳۲۵۳
۴۰
کیانا خلوصی

کیانا خلوصی

۲۵۰۲۵۰
۴۱
میلاد نوروزی

میلاد نوروزی

۲۴۰۲۴۰
۴۲
امین عامریان

امین عامریان

۲۳۵۲۳۵
۴۳
علی اسمعیلی

علی اسمعیلی

۲۲۵۲۲۵
۴۳
Parsa M

Parsa M

۲۲۵۲۲۵
۴۵
مسعود اقدسی‌فام

مسعود اقدسی‌فام

۲۲۱۲۲۱
۴۶
Zeynab Sobhani

Zeynab Sobhani

۲۱۰۲۱۰
۴۶
فواد حسینی

فواد حسینی

۲۱۰۲۱۰
۴۶
Amir Hossein Moayedi

Amir Hossein Moayedi

۲۱۰۲۱۰
۴۶
اقبال امینی‌نژاد

اقبال امینی‌نژاد

۲۱۰۲۱۰
۵۰
امیرحسین علی اکبرپور

امیرحسین علی اکبرپور

۲۰۷۲۰۷