عصر دانش افزار

عصر دانش افزار

ارائه دهنده خدمات یکپارچه همراه
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری
پروفایل عبدالباسط زمانی

عبدالباسط زمانی

برنامه نویس بک اند
عصر دانش افزار
سنندج
AndroidSpringJavaAngularVue.jsPythonC#C++DjangoOracleAVRGitSpring BootNginxVuex
مشاهده پروفایل