عصر دانش افزار

عصر دانش افزار

ارائه دهنده خدمات یکپارچه همراه
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۳
گالری
پروفایل عبدالباسط زمانی

عبدالباسط زمانی

منتور دوره بک اند
عصر دانش افزار
سنندج
AndroidMachine LearningJavaPythonSpringData ScienceSpring BootMicroservicesGitSpring SecurityJavaScriptSQLPostgreSQLOOPC++