عصر دانش افزار

عصر دانش افزار

ارائه دهنده خدمات یکپارچه همراه
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۳
گالری
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شدهنمایشگاه کار

استخدام Back-end Developer

۱۰ ماه پیش

عصر دانش افزار

تهران
Senior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
Back-endJavaSpringRESTSOAP
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

استخدام (PHP Developer (Laravel

۲ سال و ۱۰ ماه پیش

عصر دانش افزار

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
PHPLaravelPythonSQLLinux