عصر دانش افزار

عصر دانش افزار

ارائه دهنده خدمات یکپارچه همراه
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

استخدام (PHP Developer (Laravel

۱ سال و ۶ ماه پیش

عصر دانش افزار

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
PHPLaravelPythonSQLLinux
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

استخدام iOS-Flutter Developer

۱ سال و ۷ ماه پیش

عصر دانش افزار

تهران
Senior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
iOSFlutterSwift
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

استخدام (PHP Developer (Laravel

۱ سال و ۸ ماه پیش

عصر دانش افزار

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
PHPLaravelPythonSQLLinux
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

عصر دانش افزار

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
JavaSpringJava EE
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

عصر دانش افزار

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
JavaSpringJava EE
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

عصر دانش افزار

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
JavaSpringJava EE
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

استخدام مدیر پروژه

۲ سال و ۱ ماه پیش

عصر دانش افزار

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Java
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

استخدام کارشناس DevOps

۲ سال و ۱ ماه پیش

عصر دانش افزار

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
JavaLinuxGitDevOps
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

عصر دانش افزار

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
Oracle
لوگوی شرکت عصر دانش افزار
بسته‌شده

استخدام کارشناس لینوکس

۲ سال و ۱ ماه پیش

عصر دانش افزار

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰
امکان دورکاری
Linux