کوچ لنسر

کوچ لنسر

فعال در حوزه‌ یIT
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان
گالری

درباره شرکت

شرکت کوچ لنسر یک شرکت فعال در حوزه IT است که به افراد غیرمتخصص و کم تجربه و هم چنین کارجویان تازه کار این امکان را می‌دهد که فاصله بین تخصص خود و تخصصی که سازمان‌ها و شرکت‌ها به آن نیاز دارند را کم کنند و در نهایت با انجام پروژه‌های واقعی به فردی متخصص تبدیل شوند.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
 • PHP
 • Node.js
 • Laravel
 • Symfony
 • CodeIgniter
 • Nestjs

دواپس
 • Git

فرانت‌اند
 • React
 • HTML5
 • CSS3

سایر
 • Scrum