فناوری دراپ

فناوری دراپ

طراحی، تولید و توسعه نرم‌افزار
گرگان

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۴
توسعه‌دهندگان۲
گالری
لوگوی شرکت فناوری دراپ

استخدام توسعه‌دهنده ارشد React.JS

۱۱ روز پیش

فناوری دراپ

گرگان
Senior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
JavaScriptReactReduxReact HooksBootstrap 4
لوگوی شرکت فناوری دراپ
بسته‌شده

فناوری دراپ

گرگان
Intern
تمام‌وقت
امکان دورکاری
Quality AssuranceSeleniumPostman