مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

توسعه و به کارگیری فناوری‌های نوین بورس و بازار سرمایه
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲
گالری۱
پروفایل محسن کاظمی

محسن کاظمی

پشتیبانی و توسعه‌ی CRM
مرکز نوآوری اقتصاد بیدار
تهران
C#SQLLinuxPythonC++CDynamics CRM 365PostgreSQLASP.NET CoreASP.NET MVCJavaGitFront-endScrum.NET