مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

توسعه و به کارگیری فناوری‌های نوین بورس و بازار سرمایه
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲
گالری۱
لوگوی شرکت مرکز نوآوری اقتصاد بیدار
بسته‌شده

استخدام UI/UX Designer

۵ ماه پیش

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

تهران
Senior
تمام‌وقت
Typography
لوگوی شرکت مرکز نوآوری اقتصاد بیدار
بسته‌شده

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

تهران
Senior
تمام‌وقت
Angular
لوگوی شرکت مرکز نوآوری اقتصاد بیدار
بسته‌شده

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

تهران
Senior
تمام‌وقت
SpringGitRedis Cluster