مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

توسعه و به کارگیری فناوری‌های نوین بورس و بازار سرمایه
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲
گالری۱
لوگوی شرکت مرکز نوآوری اقتصاد بیدار
بسته‌شده

استخدام UI/UX Designer

۱ سال و ۶ ماه پیش

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

تهران
Senior
تمام‌وقت
Typography
لوگوی شرکت مرکز نوآوری اقتصاد بیدار
بسته‌شده

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

تهران
Senior
تمام‌وقت
SpringGitRedis Cluster