توسعه فناوری اطلاعات آگین

توسعه فناوری اطلاعات آگین

ارائه سامانه های نرم افزاری صنعتی (SCM/MRP/CRM)
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری

درباره تیم

شرکت توسعه فناوری اطلاعات آگین در حوزه تولید نرم افزارهای سازمانی منطبق با نیاز سازمان‌ها فعالیت می‌نماید. در حال حاضر شرکت با ترکیب بسیار خوب متخصصین خود و با تکیه بر تجربه چندین ساله در بخش پیاده سازی طرح‌های فناورانه دارای محصولات متعدد در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات است.

درباره شرکت

شرکت توسعه فناوری اطلاعات آگین در حوزه تولید نرم افزارهای سازمانی منطبق با نیاز سازمان‌ها فعالیت می‌نماید. در حال حاضر شرکت با ترکیب بسیار خوب متخصصین خود و با تکیه بر تجربه چندین ساله در بخش پیاده سازی طرح‌های فناورانه دارای محصولات متعدد در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات است.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • Java
  • Spring Boot

دواپس
  • Microservices

فرانت‌اند
  • React
  • Angular

پایگاه‌داده
  • PostgreSQL
  • Oracle