توسعه فناوری اطلاعات آگین

توسعه فناوری اطلاعات آگین

ارائه سامانه های نرم افزاری صنعتی (SCM/MRP/CRM)
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری
پروفایل امیررضا صادقی

امیررضا صادقی

توسعه دهنده نرم افزار بک اند
توسعه فناوری اطلاعات آگین
تهران
JavaPostgreSQLPythonSpringBack-endLinuxDatabasePL/SQLOracleSpring BootMicroservices