راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

ارائه راهکارهای متعدد به سازمان های دولتی، نهادهای عمومی و شرکت خصوصی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۳
توسعه‌دهندگان۲
گالری
پروفایل محمد غلام نژاد

محمد غلام نژاد

توسعه دهنده ی python و go
راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
تهران
PythonDjangoGoGitSQLDockerRedisPostgreSQLMongoDBKotlin
مشاهده پروفایل