راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

ارائه راهکارهای متعدد به سازمان های دولتی، نهادهای عمومی و شرکت خصوصی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۲
توسعه‌دهندگان۱
گالری
پروفایل محمدحسین سعیدی

محمدحسین سعیدی

برنامه نویس Fullstack Web
راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
تهران
PHPLaravelVue.jsElasticsearchPythonMachine LearningBig DataJavaScriptHTMLCSSMySQLGitRedisLinuxMongoDB