راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

ارائه راهکارهای متعدد به سازمان های دولتی، نهادهای عمومی و شرکت خصوصی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۲
توسعه‌دهندگان۱
گالری
لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

استخدام توسعه‌دهنده ارشد PHP Back-end

۱۶ روز پیش

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
PHPLaravelMySQLElasticsearch
لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
بسته‌شده

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
LinuxBash
لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
بسته‌شده

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
PHPMySQLGitOOP
لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
بسته‌شده

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
JavaAndroidGitOOP
لوگوی شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز
بسته‌شده

راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
PHPMySQLGitOOP