نادین سافت

نادین سافت

از کارت لذت ببر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۲
توسعه‌دهندگان۳
گالری
لوگوی شرکت نادین سافت

استخدام توسعه‌دهنده React.js

یک ماه پیش

نادین سافت

تهران
Junior
تمام‌وقت
ReactMaterial UIJavaScriptTypeScript
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

تهران
Junior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
Vue.jsFront-endVuetify.jsVuexVue Router
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

Intern
تمام‌وقت
امکان دورکاری
Node.jsJavaScriptMySQLExpress
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

تهران
Intern
تمام‌وقت
امکان دورکاری
JavaScriptMySQLNode.jsExpress
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

استخدام کاراموز React

۱ سال و ۴ ماه پیش

نادین سافت

تهران
Intern
تمام‌وقت
JavaScriptHTMLCSSReact