نادین سافت

نادین سافت

از کارت لذت ببر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۳
گالری
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

استخدام توسعه‌دهنده جاوا (Back-end)

۴ ماه پیش

نادین سافت

تهران
Senior
تمام‌وقت
SpringMySQLOracleHibernateWeb Services
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

تهران
Intern
تمام‌وقت
امکان دورکاری
JavaScriptMySQLNode.jsExpress
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

تهران
Junior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
Vue.jsFront-endVuetify.jsVuexVue Router
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

تهران
Junior
پاره‌وقت
امکان دورکاری
Vue.jsFront-endVuetify.jsVuexVue Router