نادین سافت

نادین سافت

از کارت لذت ببر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۱
توسعه‌دهندگان۳
گالری
لوگوی شرکت نادین سافت

استخدام کارآموز Node.js

۲۶ روز پیش

نادین سافت

تهران
Intern
تمام‌وقت
امکان دورکاری
JavaScriptMySQLNode.jsExpress

ارسال رزومه

لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

تهران
Junior
تمام‌وقت
SpringMySQLOracleHibernateWeb Services
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

تهران
Junior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
Vue.jsFront-endVuetify.jsVuexVue Router
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

تهران
Junior
پاره‌وقت
امکان دورکاری
Vue.jsFront-endVuetify.jsVuexVue Router