نادین سافت

نادین سافت

از کارت لذت ببر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۴
توسعه‌دهندگان۵
گالری
لوگوی شرکت نادین سافت

استخدام کارآموز Node.js

۱۶ روز پیش

نادین سافت

Intern
تمام‌وقت
Node.jsJavaScriptMySQLExpressNestjs
لوگوی شرکت نادین سافت

نادین سافت

تهران
Junior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
C#.NET CoreSQLAPIBack-end
لوگوی شرکت نادین سافت
بسته‌شده

نادین سافت

تهران
Junior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
C#.NET CoreSQLAPIBack-end