فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۴
گالری۱
لوگوی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
بسته‌شده

استخدام برنامه‌نویس ERP Microsoft Dynamics AX

۶ ماه پیش

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

تهران
Senior
تمام‌وقت
C#T-SQL
لوگوی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
بسته‌شده

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

تهران
Junior
تمام‌وقت
LinuxDockerKubernetes