پرداخت الکترونیک پاسارگاد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

بهبود کیفیت زندگی با توسعه راهکارهای پرداخت نوآور و هوشمند
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۶
گالری
پروفایل حمیدرضا کوچک زاده

حمیدرضا کوچک زاده

برنامه نویس Back-End
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
کرج
PHPLaravelMongoDBGoHTMLjQueryCSSJavaScriptJavaMySQLJSONAngularXMLWordPressSpring Boot
پروفایل علی بحرانی
توسعه دهنده نرم افزار، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
تهران
PythonJavaRESTDevOpsCGitBack-endMachine LearningTomcatTCPJiraWicket
پروفایل Mohammad Aliyan
توسعه دهنده بک اند
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
تهران
.NET CoreTypeScriptReact.NETASP.NET MVCCSSHTML5SQLHTMLjQueryASP.NETSQL ServerReact NativeASP.NET CoreT-SQL