پرداخت الکترونیک پاسارگاد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

بهبود کیفیت زندگی با توسعه راهکارهای پرداخت نوآور و هوشمند
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۴
گالری
لوگوی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بسته‌شده

استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار

۲ ماه پیش

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

تهران
Senior
تمام‌وقت
SQLOraclePython
لوگوی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بسته‌شده

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

تهران
Senior
تمام‌وقت
SQLBackup
لوگوی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بسته‌شده

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

تهران
Senior
تمام‌وقت
ReactJavaScriptReact JSX
لوگوی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بسته‌شده

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

تهران
Senior
تمام‌وقت
ReactJavaScriptVue.jsUnit TestingVuex
لوگوی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بسته‌شده

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

تهران
Senior
تمام‌وقت
Java
لوگوی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بسته‌شده

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

تهران
Senior
تمام‌وقت
ReactJavaScriptVue.jsUnit TestingVuex