پرداخت الکترونیک پاسارگاد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

بهبود کیفیت زندگی با توسعه راهکارهای پرداخت نوآور و هوشمند
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۶
گالری
لوگوی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بسته‌شده

استخدام برنامه‌نویس iOS

۱ سال و ۳ ماه پیش

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

تهران
Senior
تمام‌وقت
iOS
لوگوی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بسته‌شده

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

تهران
Senior
تمام‌وقت
SQLOraclePython