گروه نت پارسه

گروه نت پارسه

تولید و توسعه نرم افزارهای لجستیک و نگهداری و تعمیرات
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری

درباره شرکت

گروه نگهداری و تعمیرات پارسه در حوزه تولید و توسعه نرم افزارهای لحستیک و زنجیره تامین، و به صورت تخصصی در حوزه‌ی نرم افزارهای نگهداری و تعنیرات (CMMS) در حال فعالیت بوده و در لین حوزه در میان صنایع کشور شناخته شده و دارای اعتبار است.

نرن افزار CMMS پارسه، شناخته شده‌ترین محصول این گروه می‌باشد.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • ASP.NET

پایگاه‌داده
  • SQL

سایر
  • DevExpress

مزایا

  • حقوق مناسب بر اساس مهارت
  • اضافه کاری نامحدود
  • امکان دورکاری
  • محیط کاری آرام و مناسب
  • عیدی و سنوات
  • بیمه