گروه نت پارسه

گروه نت پارسه

تولید و توسعه نرم افزارهای لجستیک و نگهداری و تعمیرات
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری
پروفایل کنعان مساجدی

کنعان مساجدی

FullStack Developer
گروه نت پارسه
تهران
JavaScriptCSSReactReduxBootstrap 5Redux SagaSassAxiosNode.jsExpressWebSocketgRPCASP.NET Core SignalRHTMLSQL