رستافن ارتباط

رستافن ارتباط

مدیریت و اجرای پروژه‌های بزرگ و پیچیده مخابراتی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۵
گالری۱
پروفایل Mahdi Shokri

Mahdi Shokri

برنامه نویس FullStack، رستافن ارتباط
رستافن ارتباط
تهران
ASP.NETSQL ServerAngular.NET CoreBootstrap 4SQL.NETASP.NET CoreBootstrap 5Angular8Web APIHTMLTwitter Bootstrap 3CSSFront-end
پروفایل یونس محبی
Full Stack Developer
رستافن ارتباط
تهران
C#ASP.NET MVCOOPAngularSolid PrinciplesDesign PatternsjQueryBootstrap 4Entity FrameworkLINQSQLSQL ServerVBARESTASP.NET Core
پروفایل رومینا اوجی
توسعه دهنده و پژوهشگر پردازش متن و زبان طبیعی
رستافن ارتباط
تهران
PythonDeep LearningNLPRPandasNumPyTensorFlowMatplotlibKerasPytorchJavaLinuxOOPscikit-learnQML