رستافن ارتباط

رستافن ارتباط

مدیریت و اجرای پروژه‌های بزرگ و پیچیده مخابراتی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۶
گالری۱
لوگوی شرکت رستافن ارتباط
مچینگبسته‌شده

استخدام برنامه‌نویس ++C

۱ سال و ۳ ماه پیش

رستافن ارتباط

تهران
Junior
تمام‌وقت
C++MultithreadingQtOOP