شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی شبکه توسعه انسانی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۴
گالری
پروفایل سینا سپهری

سینا سپهری

برنامه نویس بک اند
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
تهران
C#ASP.NETASP.NET MVCOOPEntity Framework CoreSQL ServerVue.js
مشاهده پروفایل
پروفایل سیدسعید دهقانی
توسعه دهنده پایتون
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
تهران
DjangoPyQtPythonDjango REST FrameworkGitVoIPRESTful URLASP.NET MVCMongoDBPostgreSQLVue.js.NET CoreRabbitMQMySQLMultithreading
پروفایل سیدمحمد حسینی
Data Analyzer and technical manager، شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
کرج
PythonMachine LearningFlaskLinuxC#SQLCPandasNumPyUnity3DMatplotlibDeep LearningSeabornArtificial IntelligenceBig Data