همکاران سیستم

همکاران سیستم

بزرگترین مجموعه دانش بنیان کشور در زمینه‌ تولید نرم‌افزار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۵
توسعه‌دهندگان۳۴
گالری۷
پروفایل محمد کرمی
۷٫۰۵

محمد کرمی

کارشناسی علوم کامیپوتر، دانشگاه فردوسی مشهد
همکاران سیستم
مشهد
PythonGoC++Node.jsAngularTensorFlowDjangoLinuxDjango REST Framework
پروفایل Mehrshad Baqerzadegan
Front End Engineer، همکاران سیستم
همکاران سیستم
ساری
DjangoDjango REST FrameworkPythonPython 3AlgorithmAPIWeb ApplicationsData ScienceDjango ORMGitC++FlaskJavaScriptAngularLinux
پروفایل علی شکری
۹٫۹
طراح و برنامه نویس فول استک
همکاران سیستم
تهران
JavaC#AngularSpringTypeScriptUnity3DGitPythonC++SQLSocketsPhotoshopAndroidHTMLDocker
پروفایل سهند صفی‌زاده
۸٫۶۴
توسعه دهنده‌ی نرم‌افزار، دانشجوی هوش مصنوعی
همکاران سیستم
تهران
JavaScriptGoSQLAngularPythonJavaGitVue.jsPostgreSQLSpring BootApache KafkaJUnitGraphQLMicroservicesJasperReports
پروفایل سید علی نجیبی
۷٫۶۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
همکاران سیستم
تهران
JavaNode.jsReactTypeScriptReact DOMPythonReact NativeJavaFXBootstrap 4React ReduxTypeScript GenericsC#MongoDBSQLiteExpress
پروفایل داریوش مکوندی
۹٫۰۳
طراح و برنامه نویس وب، همکاران سیستم
همکاران سیستم
اهواز
ASP.NET CoreWeb FrontendReactReduxResponsive DesignTypeScriptReact NativeNext.jsJavaScriptHTMLCSSReact ReduxSassEntity Framework CoreJava