همکاران سیستم

همکاران سیستم

بزرگترین مجموعه دانش بنیان کشور در زمینه‌ تولید نرم‌افزار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۸
توسعه‌دهندگان۴۷
گالری۷
پروفایل سهند صفی‌زاده
۸٫۶۴

سهند صفی‌زاده

توسعه دهنده‌ی نرم‌افزار
همکاران سیستم
تهران
JavaScriptPostgreSQLGitGoAngularJavaPythonLinuxDeep LearningPytorchScrumVue.jsSpring BootApache KafkaJUnit
پروفایل محمد بابایی
۷٫۳۱
برنامه نویس
همکاران سیستم
اراک
C#WPFASP.NET Core.NETEntity Framework.NET CoreASP.NET Web APIEntity Framework CoreSQLT-SQLCryptographyTypeScriptJavaScriptASP.NETSQL Server
پروفایل سید علی نجیبی
۷٫۶۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
همکاران سیستم
تهران
JavaReactNode.jsTypeScriptReact DOMPythonReact NativeJavaFXBootstrap 4React ReduxTypeScript GenericsC#MongoDBExpressSQLite
پروفایل علی شکری
۹٫۹
طراح و برنامه نویس فول استک
همکاران سیستم
تهران
JavaC#AngularSpringTypeScriptUnity3DGitPythonC++SQLSocketsPhotoshopAndroidHTMLDocker
پروفایل طاهره طلائی
مهندس یادگیری ماشین
همکاران سیستم
تهران
PythonMachine LearningImage ProcessingDeep LearningNLPC#SQL ServerTensorFlowPytorchBack-endImage SegmentationYoloConvolutional Neural Network