همکاران سیستم

همکاران سیستم

بزرگترین مجموعه دانش بنیان کشور در زمینه‌ تولید نرم‌افزار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۷
توسعه‌دهندگان۳۹
گالری۷
پروفایل محمدمهدی سرایی زاده
۷٫۸۳

محمدمهدی سرایی زاده

توسعه دهنده نرم افزار
همکاران سیستم
تهران
JavaScriptPython 3C#ReactAngular.NETDjangoSQLGitHTML5CSS3ASP.NETTypeScriptVerilogJava
پروفایل سید علی نجیبی
۷٫۶۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
همکاران سیستم
تهران
JavaReactNode.jsTypeScriptReact DOMPythonReact NativeJavaFXBootstrap 4React ReduxTypeScript GenericsC#MongoDBExpressSQLite
پروفایل داریوش مکوندی
۹٫۰۳
طراح و برنامه نویس وب، همکاران سیستم
همکاران سیستم
اهواز
ASP.NET CoreWeb FrontendReactReduxResponsive DesignTypeScriptReact NativeNext.jsJavaScriptHTMLCSSReact ReduxSassEntity Framework CoreJava
پروفایل علی شکری
۹٫۹
طراح و برنامه نویس فول استک
همکاران سیستم
تهران
JavaC#AngularSpringTypeScriptUnity3DGitPythonC++SQLSocketsPhotoshopAndroidHTMLDocker