همکاران سیستم

همکاران سیستم

بزرگترین مجموعه دانش بنیان کشور در زمینه‌ تولید نرم‌افزار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۷
توسعه‌دهندگان۲۶
گالری۷
پروفایل علی ثالثی
۹٫۹

علی ثالثی

همکاران سیستم
اصفهان
PythonDjangoAndroidJavaPHPPostgreSQLNode.jsLaravelGoC#SQL ServerElasticsearchORM
مشاهده پروفایل
پروفایل محمد کرمی
۷٫۰۵
کارشناسی علوم کامیپوتر، دانشگاه فردوسی مشهد
همکاران سیستم
مشهد
PythonC++Node.jsAngularTensorFlowGoDjangoLinuxDjango REST Framework
پروفایل داریوش مکوندی
۹٫۰۳
طراح و برنامه نویس وب، همکاران سیستم
همکاران سیستم
اهواز
ASP.NET CoreWeb FrontendReactReduxResponsive DesignTypeScriptReact NativeNext.jsJavaScriptHTMLCSSReact ReduxSassEntity Framework CoreJava
پروفایل علی شکری
۹٫۹
طراح و برنامه نویس فول استک
همکاران سیستم
تهران
JavaC#AngularSpringTypeScriptUnity3DGitPythonC++SQLSocketsPhotoshopAndroidHTMLDocker
پروفایل سهند صفی‌زاده
۷٫۹۵
توسعه دهنده‌ی نرم‌افزار، دانشجوی هوش مصنوعی
همکاران سیستم
تهران
GoJavaJavaScriptSQLAngularTypeScriptPythonGitDockerVue.jsKerasJUnitscikit-learnJestNode.js
پروفایل سید علی نجیبی
۷٫۶۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
همکاران سیستم
تهران
JavaNode.jsReactTypeScriptReact DOMPythonReact NativeJavaFXBootstrap 4React ReduxTypeScript GenericsC#MongoDBSQLiteExpress
پروفایل سعید بیات
مهندس نرم افزار، توسعه دهنده و مدیر پروژه ی سیستم های تحت وب اداری ، مالی و انبارداری
همکاران سیستم
زنجان
AngularTypeScriptMySQLNode.jsMongoDBJavaScriptCSSHTML5OOPMaterial DesignSQLSQL ServerExpressJava.NET