همکاران سیستم

همکاران سیستم

بزرگترین مجموعه دانش بنیان کشور در زمینه‌ تولید نرم‌افزار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۷
توسعه‌دهندگان۳۹
گالری۷
لوگوی شرکت همکاران سیستم

استخدام Software Engineer

۱۴ روز پیش

همکاران سیستم

تهران
Junior
تمام‌وقت
C#
لوگوی شرکت همکاران سیستم

همکاران سیستم

تهران
Senior
تمام‌وقت
SQLGoGit
لوگوی شرکت همکاران سیستم
بسته‌شده

همکاران سیستم

تهران
Senior
تمام‌وقت
C#