همکاران سیستم

همکاران سیستم

بزرگترین مجموعه دانش بنیان کشور در زمینه‌ تولید نرم‌افزار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۷
توسعه‌دهندگان۲۶
گالری۷
لوگوی شرکت همکاران سیستم

استخدام Senior DevOps Engineer

۱۴ روز پیش

همکاران سیستم

Senior
تمام‌وقت
KubernetesDevOpsDockerScripting Language

ارسال رزومه

لوگوی شرکت همکاران سیستم

همکاران سیستم

تهران
Senior
تمام‌وقت
لوگوی شرکت همکاران سیستم
بسته‌شده

همکاران سیستم

تهران
Senior
تمام‌وقت
C#OOPRedis