همکاران سیستم

همکاران سیستم

بزرگترین مجموعه دانش بنیان کشور در زمینه‌ تولید نرم‌افزار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۵
توسعه‌دهندگان۳۴
گالری۷
لوگوی شرکت همکاران سیستم

استخدام Senior DevOps Engineer

یک ماه پیش

همکاران سیستم

Senior
تمام‌وقت
KubernetesDevOpsDockerScripting Language
لوگوی شرکت همکاران سیستم

همکاران سیستم

تهران
Junior
تمام‌وقت
لوگوی شرکت همکاران سیستم
بسته‌شدهنمایشگاه کار

استخدام برنامه‌نویس Net.

۴ ماه پیش

همکاران سیستم

Junior
تمام‌وقت
C#.NETOOP