دراپلینک

استخدام توسعه‌دهنده نرم افزار

دراپلینک
امکان دورکاری

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

    Python

ساخت ربات اینستاگرام با رابط کاربری

ما به یک رباط اینستاگرام با رابط کاربری به این شکل نیاز داریم

https://www.figma.com/proto/D3xbXlNjUUnoDrnBouZWSy/Flatlay?page-id=۱٪3A2&node-id=۱۶٪3A211&viewport=۵۵۵٪2C۳۳۸٪2C0.66&scaling=min-zoom

این ربات قابلیت گردش در بین کاربران اینستاگرام بر اساس تگ و بر اساس پیشنهاد اینستاگرامبرای یک اکانت خواص را دارد و نتایج جستجو در یک فایل ذخیره میشوند.

در ضمن این ربات میتواند با استفاده از نتایج جستجو به هر کاربر یک به یک پیام بدهد

مزایا

  • امکان مهاجرت