پروفایل امیررضا مزینانی

امیررضا مزینانی

هه
دامغان

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۲۰۴ سوال
حل شده در بانک سوالات
۳ مسابقه
شرکت کرده
۵ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۳ مسابقه

CodeCup 6 - Algorithm


خداحافظ ۱۴۰۰


مسابقه الگوریتمی شماره ۳۹

بانک سوالات

۵۴۲ سوال حل شده
مسابقه۳۴۰ سوال
    قائم‌شماریمینو هنوز غُر می‌زند!Chaarshanbegaan at Cafebazaarسیستم کنترل برقاتاق فرار...