header image
پروفایل امیرحسین علیپور

امیرحسین علیپور

تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

۱۲ ماه اخیر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۵۷ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۶ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

بانک سوالات

۵۷ سوال حل شده
مسابقه۳۵ سوال
    اتاق فرارگلستانشطرنج حرفه‌ایCongestion Charging Zoneمدرسه شبانه روزی...