پروفایل سعید زمانی

سعید زمانی

دستیار مدیر محصول، کوئرا
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۱۰۰ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۱۶ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۵ مسابقه

کارآموزشو - Algorithm


بُل‌تات - روز ۱


تابستون چلنج


بانک سوالات

۵۷۷ سوال حل شده
مسابقه۳۷۸ سوال
    Chaarshanbegaan at Cafebazaarفرودگاهاتاق فرارتولد تاریخیمقسوم‌علیه‌های دردسرساز...گواهی‌ها و دوره‌های گذرانده شده

۱۷ گواهی
۱۳۹۷/۱۲/۳