پروفایل سید علی بابایی

سید علی بابایی

مهندس نرم افزار، کوئرا
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۱۸ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۷ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۳ مسابقه

مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲)


مسابقه شماره ۲۲


Codecup 4 - Algorithm

بانک سوالات

۳۵۳ سوال حل شده
دانشگاهی۵۳ سوال
    کلاس کد!اعداد اولتابع نماییاول‌بینیب.م.م...گواهی‌ها و دوره‌های گذرانده شده

۶ گواهی
۱۳۹۵/۸/۲۴