پروفایل علی وسیع سری

علی وسیع سری

علی آباد کتول

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۰ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۵ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۲ مسابقه

مسابقه سی‌روز


Quera Connect - Front-End/React

بانک سوالات

۱۹۴ سوال حل شده
دانشگاهی۸ سوال
    چاپ لوزیانتقام از TA‌ سخت‌گیرتاریخ تولدلوزی‌های ستاره‌ایچاپ مربع...


DevOps۲ سوال

گواهی‌ها و دوره‌های گذرانده شده

۹ گواهی