پروفایل محمد عذیری

محمد عذیری

توسعه دهنده نرم‌افزار، شرکت همکاران سیستم
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۹۲ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۳ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

بانک سوالات

۵۸۶ سوال حل شده
دانشگاهی۱۰۸ سوال
    کلاس کد!قرارداد کاریرشته بلنداعداد اولتابع نمایی...گواهی‌ها و دوره‌های گذرانده شده

۴ گواهی

Quera College

۱۳۹۸/۷/۲۴