نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه شماره ۱۸
Quera
۱۳۹۶/۱/۲۵ | ۱۷:۰۰
۶ سوال ۱۸۶ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۱۹:۴۰
۵ سوال ۳۷ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۱۹:۴۰
۵ سوال ۲۰۸ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون اول
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
۱۳۹۵/۱۲/۶ | ۰۹:۰۰
۳ سوال ۹۰ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۶ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۴۶ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۶ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۲۴۳ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۵ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۲۹ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۵ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۲۰۸ شرکت‌کننده
هجدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۱۱/۸ | ۰۹:۰۰
۱۲ سوال ۱۴۲ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۱۱/۱ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۳۵ شرکت‌کننده
۱۰ از ۲۹۹ مسابقه