نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه شماره ۳
Quera
۱۳۹۵٫۴٫۴ | ۱۱:۰۰
۵ سوال ۱۷۵ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۲
Quera
۱۳۹۵٫۳٫۲۷ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۱۱۹ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱
Quera
۱۳۹۵٫۳٫۲۰ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۲۰۹ شرکت‌کننده
۳ از ۲۷۳ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸ امتیاز
۲ علی صفری ۲۴۵۱ امتیاز
۳ Mike ۲۴۰۲ امتیاز
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳ امتیاز
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲ امتیاز
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰ امتیاز
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴ امتیاز
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲ امتیاز
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸ امتیاز
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶ امتیاز
رتبه‌بندی کامل