نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۸/۱۹ | ۱۴:۲۵
۷ سوال ۲۰۰ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۸/۹ | ۱۹:۰۰
۶ سوال ۱۲۷۲ شرکت‌کننده
رهنماکالج - آزمون دوم
رهنما
۱۳۹۵/۸/۷ | ۱۵:۰۰
۵ سوال ۸۱۰ شرکت‌کننده
رهنماکالج - آزمون اول
رهنما
۱۳۹۵/۷/۳۰ | ۱۵:۱۵
۵ سوال ۶۷۲ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۷/۲۹ | ۱۷:۰۰
۷ سوال ۱۴۴۲ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه تمرینی ۲
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۷/۲۳ | ۱۰:۰۰
۶ سوال ۷۳۷ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه تمرینی ۱
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۷/۱۶ | ۰۹:۰۰
۶ سوال ۶۴۲ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۲
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۷/۹ | ۰۹:۰۰
۶ سوال ۴۸۹ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۱
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۷/۲ | ۰۹:۰۰
۵ سوال ۳۴۳ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۶/۲۶ | ۲۰:۰۰
۴ سوال ۲۰ شرکت‌کننده
۱۰ از ۲۹۵ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸ امتیاز
۲ علی صفری ۲۴۵۱ امتیاز
۳ Mike ۲۴۰۲ امتیاز
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳ امتیاز
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲ امتیاز
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰ امتیاز
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴ امتیاز
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲ امتیاز
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸ امتیاز
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶ امتیاز
رتبه‌بندی کامل