نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
هم‌کد ۵ - Front-end
Quera
۱۴۰۳/۵/۱۱ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۲۶۷ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
هم‌کد ۵ - Software Engineering
Quera
۱۴۰۳/۵/۱۲ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۳۷۹ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۶/۵/۲۰ | ۱۷:۳۰
۵ سوال ۵۴ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۶/۵/۲۰ | ۱۷:۳۰
۵ سوال ۱۹۴ شرکت‌کننده
مسابقه المپیادی ۱
Quera
۱۳۹۶/۵/۷ | ۰۹:۰۰
۳ سوال ۱۱۴ شرکت‌کننده
Nimbo Coders
سحاب
۱۳۹۶/۴/۱۶ | ۱۶:۰۰
۶ سوال ۹۸۰ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون چهارم
Quera
۱۳۹۶/۴/۸ | ۰۹:۰۰
۳ سوال ۵۷ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۶/۴/۲ | ۲۱:۳۰
۶ سوال ۳۶۷ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۶/۴/۲ | ۲۱:۳۰
۶ سوال ۶۹ شرکت‌کننده
Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹)
Snapp
۱۳۹۶/۳/۱۹ | ۱۲:۰۰
۷ سوال ۱۰۴۳ شرکت‌کننده
دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم
رهنما
۱۳۹۶/۳/۱۲ | ۱۲:۰۰
۵ سوال ۸۸۰ شرکت‌کننده
دوره دوم رهنماکالج - آزمون اول
رهنما
۱۳۹۶/۳/۵ | ۱۶:۰۰
۵ سوال ۷۸۷ شرکت‌کننده
۱۰ از ۳۲۳ مسابقه