نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه استخدامی یکتانت - Software Engineering
یکتانت
۱۴۰۲/۹/۱۷ | ۱۶:۰۵
۵ سوال ۱۲۸۹ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۲
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۷/۹ | ۰۹:۰۰
۶ سوال ۴۸۹ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۱
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۷/۲ | ۰۹:۰۰
۵ سوال ۳۴۳ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۶/۲۶ | ۲۰:۰۰
۴ سوال ۲۰ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۵/۶/۲۶ | ۲۰:۰۰
۴ سوال ۱۴۷ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۵/۶/۱۲ | ۱۶:۰۰
۴ سوال ۱۱۵ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۶/۱۲ | ۱۶:۰۰
۴ سوال ۲۲ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون اول
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
۱۳۹۵/۶/۵ | ۱۴:۴۵
۸ سوال ۱۲۴ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۵/۵/۲۹ | ۱۶:۰۰
۴ سوال ۱۵۸ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۵/۲۹ | ۱۶:۰۰
۴ سوال ۲۹ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ٩
Quera
۱۳۹۵/۵/۱۵ | ۱۶:۰۰
۵ سوال ۱۳۰ شرکت‌کننده
۱۰ از ۲۹۸ مسابقه