نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه شماره ۳
Quera
۱۳۹۵/۴/۴ | ۱۱:۰۰
۵ سوال ۱۷۶ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۲
Quera
۱۳۹۵/۳/۲۷ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۱۲۰ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱
Quera
۱۳۹۵/۳/۲۰ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۲۱۰ شرکت‌کننده
۳ از ۲۸۳ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸ امتیاز
۲ علی صفری ۲۴۵۱ امتیاز
۳ Mike ۲۴۰۲ امتیاز
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳ امتیاز
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲ امتیاز
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰ امتیاز
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴ امتیاز
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲ امتیاز
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸ امتیاز
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶ امتیاز
رتبه‌بندی کامل