نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه ورودی بوت‌کمپ مهندسی نرم‌افزار ترب
ترب
۱۴۰۲/۷/۲۱ | ۱۶:۰۵
۷ سوال ۶۰۹ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه شماره ۵
Quera
۱۳۹۵/۴/۱۸ | ۱۷:۳۰
۵ سوال ۱۷۳ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۴
Quera
۱۳۹۵/۴/۱۰ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۱۵۳ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۳
Quera
۱۳۹۵/۴/۴ | ۱۱:۰۰
۵ سوال ۱۷۶ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۲
Quera
۱۳۹۵/۳/۲۷ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۱۲۰ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱
Quera
۱۳۹۵/۳/۲۰ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۲۱۰ شرکت‌کننده
۵ از ۲۹۵ مسابقه