نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
هم‌کد ۵ - Front-end
Quera
۱۴۰۳/۵/۱۱ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۳۴۳ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
هم‌کد ۵ - Software Engineering
Quera
۱۴۰۳/۵/۱۲ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۴۹۸ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه شماره ۱۵ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۲۰۸ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۵ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۲۹ شرکت‌کننده
هجدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۱۱/۸ | ۰۹:۰۰
۱۲ سوال ۱۴۲ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۲)
Quera
۱۳۹۵/۱۱/۱ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۱۹۹ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۱)
Quera
۱۳۹۵/۱۱/۱ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۳۵ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون دوم
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰۹:۰۰
۳ سوال ۱۷۷ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ١٣
Quera
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۱۸:۰۰
۶ سوال ۴۰۵ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۸/۲۰ | ۰۹:۰۵
۷ سوال ۲۰۰ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۸/۱۹ | ۱۴:۲۵
۷ سوال ۲۰۰ شرکت‌کننده
کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۸/۹ | ۱۹:۰۰
۶ سوال ۱۲۷۲ شرکت‌کننده
۱۰ از ۳۲۳ مسابقه