نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
Quera Connect 17 - Java
Quera
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۳۸۳ شرکت‌کننده
کدکاپ ۷ - الگوریتم - نهایی
Quera
۱۴۰۱/۸/۲۰ | ۱۷:۰۵
۷ سوال ۱۹۴۵ شرکت‌کننده
کدکاپ ۷ - دیتا - نهایی
Quera
۱۴۰۱/۸/۱۹ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۱۳۳۲ شرکت‌کننده
کدکاپ ۷ - جاوا - نهایی
Quera
۱۴۰۱/۸/۱۸ | ۱۷:۰۵
۵ سوال ۷۸۴ شرکت‌کننده
کدکاپ ۷ - گولنگ - نهایی
Quera
۱۴۰۱/۸/۱۷ | ۱۷:۰۵
۵ سوال ۶۸۱ شرکت‌کننده
کدینگ چلنج
Quera
۱۴۰۱/۶/۲ | ۲۲:۰۰
۶ سوال ۳۷۰۶ شرکت‌کننده
آزمون ورودی بوت‌کمپ تابستانه اسنپ تریپ
اسنپ‌تریپ
۱۴۰۱/۴/۳۱ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۳۱۲۱ شرکت‌کننده
آزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (DevOps)
دیجی‌کالا
۱۴۰۱/۴/۲۴ | ۱۷:۰۵
۶ سوال ۳۰۶۸ شرکت‌کننده
آزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (Software Engineering)
دیجی‌کالا
۱۴۰۱/۴/۲۴ | ۱۲:۰۵
۶ سوال ۳۰۶۸ شرکت‌کننده
آزمون ورودی بوت‌کمپ توسعه نرم‌افزار رهنما کالج
رهنماکالج
۱۴۰۱/۴/۱۷ | ۱۰:۰۵
۷ سوال ۲۰۷۲ شرکت‌کننده
۱۰ از ۲۹۹ مسابقه