نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
آزمون جاوا، بخش حرفه‌ای (ناجی/اردیبهشت)
جاوا کاپ
۱۳۹۶/۲/۱۲ | ۱۰:۳۲
۴ سوال ۲۱ شرکت‌کننده
آزمون جاوا، بخش پایه (ناجی/اردیبهشت)
جاوا کاپ
۱۳۹۶/۲/۱۲ | ۰۹:۰۵
۵ سوال ۲۱ شرکت‌کننده
BarCODE-01
دانشگاه صنعتی قوچان
۱۳۹۶/۲/۶ | ۲۱:۰۰
۳ سوال ۱۶ شرکت‌کننده
مسابقه‌ی هفتمی‌های حلی ۳
حلی ۳
۱۳۹۶/۲/۴ | ۱۲:۵۳
۶ سوال ۵۹ شرکت‌کننده
Amirkabir Programming League Day2
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۶/۲/۱ | ۰۹:۲۰
۹ سوال ۳۵ شرکت‌کننده
Amirkabir Programming League Day1
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۶/۱/۳۱ | ۱۰:۲۲
۸ سوال ۴۶ شرکت‌کننده
مسابقه‌ی پیک نوروزی حلی ۳
حلی ۳
۱۳۹۶/۱/۱۳ | ۱۰:۰۰
۷ سوال ۸۷ شرکت‌کننده
مت‌نت رده الف و ب، HRM
عل‍امه طباطبایی ادونس
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۵:۰۰
۳۲ سوال ۸۷ شرکت‌کننده
مت نت رده ب، مرحله حضوری
مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰۹:۳۰
۶ سوال ۵۳ شرکت‌کننده
مت نت رده الف، مرحله حضوری
مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰۹:۳۰
۶ سوال ۴۰ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۵۹ مسابقه