نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Ghaazzz Round 2023
Quera
۱۴۰۲/۳/۱۹ | ۰۹:۰۰
۴ سوال ۶۵ شرکت‌کننده
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
هفتمین مسابقه سمکد - مرحله 2
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
۱۴۰۲/۲/۲۹ | ۱۶:۰۵
۴ سوال ۸۸ شرکت‌کننده
هفتمین مسابقه سمکد - مرحله ۱
مدرسه متوسطه دوره اول علامه حلی ۳
۱۴۰۲/۲/۲۸ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۸۴ شرکت‌کننده
مسابقه ElmoCPC
انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
۱۴۰۲/۲/۲۲ | ۱۰:۰۰
۹ سوال ۳۴۴ شرکت‌کننده
نوزدهمین مسابقه‌ی اینترنتی دانشجویی
دانشگاه شریف
۱۴۰۲/۲/۷ | ۱۰:۰۰
۱۰ سوال ۲۱۷ شرکت‌کننده
مسابقه الگوریتمی LevelUp ریاضی
Quera
۱۴۰۲/۱/۳۱ | ۱۴:۰۵
۵ سوال ۱۶۸ شرکت‌کننده
هجدهمین مسابقه‌ی اینترنتی دانشجویی
دانشگاه شریف
۱۴۰۲/۱/۳۱ | ۱۰:۰۰
۱۰ سوال ۱۶۷ شرکت‌کننده
هفدهمین مسابقه‌ی اینترنتی دانشجویی
دانشگاه شریف
۱۴۰۲/۱/۲۴ | ۱۰:۰۰
۱۰ سوال ۱۴۳ شرکت‌کننده
شانزدهمین مسابقه‌ی اینترنتی دانشجویی
دانشگاه شریف
۱۴۰۲/۱/۱۷ | ۱۰:۰۰
۹ سوال ۹۲ شرکت‌کننده
مسابقه Database LevelUp
Quera
۱۴۰۱/۱۲/۴ | ۱۵:۰۵
۵ سوال ۱۲۴ شرکت‌کننده
مسابقه الگوریتمی Newbies 2013-2014
دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۱۲/۳ | ۱۶:۰۵
۱۰ سوال ۳۳۰ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۵۰ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸ امتیاز
۲ علی صفری ۲۴۵۱ امتیاز
۳ Mike ۲۴۰۲ امتیاز
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳ امتیاز
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲ امتیاز
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰ امتیاز
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴ امتیاز
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲ امتیاز
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸ امتیاز
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶ امتیاز
رتبه‌بندی کامل