میلی

میلی

طلا، سرمایه ماندگار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۱
توسعه‌دهندگان۱
گالری

درباره شرکت

تیم سرمایه زرین ماندگار با تکیه بر دانش و تخصص جوانانی خلاق، بلندپرواز، سخت کوش و مستعد با هدف توسعه محصولی نوآورانه در حوزه فینتک به عموم مردم ایجاد گردید. اعتقاد ما بر این است که وقت طلاست؛ به همین دلیل حفظ کیفیت در ارائه خدمات از جمله اولویت‌های مهم ماست.ما در سرمایه زرین تلاش می‌کنیم که روز به روز پیشرفت کنیم و علاوه بر ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان به رشد همکارانمان هم اهمیت می‌دهیم. در واقع سرمایه زرین ماندگار فضایی برای تبدیل مس وجود (استعدادهای نهفته و بالقوه) به طلاست.امیدواریم شما را هم در تیم سرمایه زرین ماندگار ببینیم!


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • Java

فرانت‌اند
  • React

موبایل
  • Android
  • iOS

مزایا

  • هدایای مناسبتی
  • رشد و یادگیری فردی و تیمی
  • برنامه مرور عملکرد
  • شناوری ساعت کاری
  • بیمه تکمیلی
  • فضای دوستانه و فلت