میلی

میلی

طلا، سرمایه ماندگار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۱
توسعه‌دهندگان
گالری
لوگوی شرکت میلی

استخدام کارشناس امنیت نرم افزار

یک ماه پیش

میلی

تهران
Junior
تمام‌وقت
FirewallWafSIEM
لوگوی شرکت میلی
بسته‌شده

میلی

تهران
Senior
تمام‌وقت
JavaGitSpring BootCode Review