header image
پروفایل علی حدادان

علی حدادان


درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

۱۲ ماه اخیر
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۲ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۳ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

بانک سوالات

۲ سوال حل شده
Python۲ سوال
    بازی کلمه‌هاکد عجیب