برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
دستگیر کردن دزدها حساب و کتاب درخت‌سازی انتخاب رشته رشته‌های خفن موش و گربه خرید قانونی آهنگ گراف‌یابی هکاتون
۱ OnceUponATimeInForLoop ۵
۱
۱
۱
۲
۸
۱
۱
۱
۴۲۹′ ۸
۲ ALgARithEM ۷
۵
۲
۱
۳
۲
۲
۱
۲
۵۲۰′ ۸
۳ Terachad
...
۳
۱
۱
۴
۱
۱
۱
۱
۵۲۰′ ۸
۴ پیتزا؟
...
۴
۲
۱
۲
۴
۱
۳
۱
۶۱۸′ ۸
۵ sigma luck < 0 ۱
۸
۲
۱
۱
۸
۱
۱
۱
۷۶۰′ ۸
۶ Press any key to continue.. ۱
۵
۱
۱
۵
۴
۱
۱
۱
۷۷۰′ ۸
۷ باقالاقاتوق
...
۱۰
۱
۱
۳
۴
۴
۱
۳
۵۵۲′ ۷
۸ streptopelia senegalensis
...
۱۴
۳
۱
۲
۹
۲
۱
۱
۲۷۹′ ۶
۹ پشمک بخور پشتک بزن
...
۳
۱
۱
۳
۱
۱
۱
۲
۳۸۰′ ۶
۱۰ FUBG
...
...
۱
۱
۳
...
۱
۱
۱
۳۸۶′ ۶
۱۱ helli2-11th
...
۳
۱
۱
۱
۳
۱
۱
۲
۶۱۴′ ۶
۱۲ Purple Sights
...
۹
۱
۱
۸
۱
۱
۱
۵
۶۴۴′ ۶
۱۳ None ۳
۶
۱
۱
۲
...
۱
۱۴
۲
۶۶۲′ ۶
۱۴ Who knows
...
۶
۱
۱
۲
۲
۳
۳
۴
۳۱۷′ ۵
۱۵ A.F.C
...
...
۱
۱
۱
...
۳
۳
۲
۴۳۷′ ۵
۱۶ ParParook forever
...
...
۱
۲
۹
...
...
۲
۲
۶۱۴′ ۵
۱۷ Artemis ۱
...
۱
۱
۲
...
...
۳
۴
۶۴۰′ ۵
۱۸ Reincarnation of Synergy
...
...
۳
۱
۳
...
...
۲۸
۱
۲۸۱′ ۴
۱۹ 2 Dota 2 players + 1 programmer
...
...
۱
۱
۷
...
...
۲
۱
۲۹۹′ ۴
۲۰ Dr duduyi ۱
...
۱
۱
۷
...
۵
۱
...
۳۸۸′ ۴
۲۱ The PPs
...
...
۱
۱
۵
...
...
۹
۵
۴۵۷′ ۴
۲۲ آرمان مرتضی ۱
۲
۱
۱
۵
...
۱
...
۵
۵۰۸′ ۴
۲۳ Coconut
...
...
۳
۱
۷
۱
...
۷
...
۳۶۹′ ۳
۲۴ Maya
...
...
۷
۱
۳
...
...
...
...
۴۰۷′ ۳
۲۵ Test2
...
...
۲
۱
...
...
...
...
...
۷۱′ ۲
۲۶ Meow
...
۵
۱
۱
۶
...
...
...
۱
۸۳′ ۲
۲۷ Intuition & Proof
...
...
۱
۲
۴
...
...
...
...
۸۴′ ۲
۲۸ Classic Guys
...
...
۱
۱
...
...
...
۳
...
۱۰۰′ ۲
۲۹ 1-427
...
...
۱
۱
...
...
...
۱
...
۱۰۹′ ۲
۳۰ Doroste
...
...
...
۱
۵
...
۱
...
۱
۱۲۸′ ۲
۳۱ habibiz ۴
...
۲
۱
۱۲
...
...
۶
...
۱۳۵′ ۲
۳۲ LemonHaze
...
...
۴
۱
...
...
۲
...
۱
۲۰۶′ ۲
۳۳ Mig Mig ۱
۵
...
۱
۷
...
...
۱۲
...
۳۱۱′ ۲
۳۴ Little Punch ۱
۲
۳
۱
۳
۲
۱
۱
۶
۲′ ۱
۳۵ Aryans
...
...
...
۱
...
...
...
۱
...
۴′ ۱
۳۶ NITpy
...
...
۲
۱
...
...
...
۳
...
۵′ ۱
۳۷ zero-one
...
۳
...
۱
۵
...
...
...
۳
۵′ ۱
۳۸ Niggas With Attitude
...
۱
...
۱
۲
...
...
۶
...
۵′ ۱
۳۹ Guess who's back
...
...
...
۱
۲
...
...
...
...
۶′ ۱
۴۰ پپرونی
...
...
۱
۱
...
...
۱
۱
...
۷′ ۱
۴۱ زین الدین زیدان
...
۱
...
۱
۴
...
...
...
...
۷′ ۱
۴۲ نخبگان خاورمیانه
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۸′ ۱
۴۳ Tech Titans
...
...
۳
۱
۱۵
...
...
۱۰
...
۸′ ۱
۴۴ ComGeek
...
...
...
۱
۲
...
...
...
...
۹′ ۱
۴۵ کارو
...
...
۱
۱
۳
...
...
۱
۳
۹′ ۱
۴۶ MMDS
...
۳
...
۱
۵
...
...
...
...
۱۰′ ۱
۴۷ EA ۲
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱۰′ ۱
۴۸ Lemonade team
...
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱۰′ ۱
۴۹ Runtime terror
...
۱
...
۱
۱
...
...
...
...
۱۱′ ۱
۵۰ BLASTER
...
...
...
۱
...
...
...
۲
...
۱۲′ ۱
۹۰ نفر