نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
اولین مسابقه #C کوئرا با داوری جدید
Quera

در حال برگزاری

۴ سوال ۱۰۱ شرکت‌کننده
پروژه LevelUp راه‌اندازی سایت
Quera
۱۴۰۲/۷/۱۴ | ۲۲:۰۰
۰ سوال ۴۷ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه الگوریتمی Newbies 2019
دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۱۱/۵ | ۱۶:۰۵
۱۲ سوال ۲۷۸ شرکت‌کننده
LevelUp الگوریتم (مسابقه آموزشی چهارم)
Quera
۱۴۰۱/۱۰/۹ | ۱۵:۰۰
۴ سوال ۲۶۹ شرکت‌کننده
LevelUp الگوریتم (مسابقه آموزشی سوم)
Quera
۱۴۰۱/۱۰/۸ | ۱۵:۰۰
۴ سوال ۲۶۹ شرکت‌کننده
LevelUp الگوریتم (مسابقه آموزشی دوم)
Quera
۱۴۰۱/۱۰/۲ | ۱۵:۰۰
۴ سوال ۲۶۹ شرکت‌کننده
آزمون ورودی بوت‌کمپ 100Coders
Quera
۱۴۰۱/۱۰/۲ | ۱۰:۰۵
۶ سوال ۳۰۲ شرکت‌کننده
LevelUp الگوریتم (مسابقه آموزشی اول)
Quera
۱۴۰۱/۱۰/۱ | ۱۵:۰۰
۴ سوال ۲۶۹ شرکت‌کننده
آزمون سوم VCPC
ولیعصر رفسنجان
۱۴۰۱/۹/۱۷ | ۱۳:۰۵
۱۸ سوال ۳۹ شرکت‌کننده
آزمون دوم VCPC
ولی عصر رفسنجان
۱۴۰۱/۹/۱۰ | ۱۳:۰۵
۱۹ سوال ۶۲ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱
علامه حلی ۱
۱۴۰۱/۹/۵ | ۲۰:۱۵
۴ سوال ۲ شرکت‌کننده
بهشتی ۱۴۰۱ (مسابقه شماره دو)
ورودی‌های جدید دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۹/۴ | ۰۷:۳۰
۵ سوال ۳۸ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۵۷ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸ امتیاز
۲ علی صفری ۲۴۵۱ امتیاز
۳ Mike ۲۴۰۲ امتیاز
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳ امتیاز
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲ امتیاز
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰ امتیاز
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴ امتیاز
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲ امتیاز
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸ امتیاز
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶ امتیاز
رتبه‌بندی کامل