نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
شانزدهمین مسابقه‌ی اینترنتی دانشجویی
دانشگاه شریف
۱۴۰۲/۱/۱۷ | ۱۰:۰۰
۹ سوال ۹۲ شرکت‌کننده
مسابقه Database LevelUp
Quera
۱۴۰۱/۱۲/۴ | ۱۵:۰۵
۵ سوال ۱۲۴ شرکت‌کننده
مسابقه الگوریتمی Newbies 2013-2014
دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۱۲/۳ | ۱۶:۰۵
۱۰ سوال ۳۳۰ شرکت‌کننده
مسابقه الگوریتمی Newbies 2015-2016
دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۶:۰۵
۱۰ سوال ۳۲۲ شرکت‌کننده
مسابقه الگوریتمی Newbies 2017
دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۶:۰۵
۱۰ سوال ۲۷۹ شرکت‌کننده
مسابقه الگوریتمی Newbies 2018
دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱۶:۰۵
۱۳ سوال ۲۵۶ شرکت‌کننده
مسابقه الگوریتمی Newbies 2019
دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۱۱/۵ | ۱۶:۰۵
۱۲ سوال ۲۷۸ شرکت‌کننده
LevelUp الگوریتم (مسابقه آموزشی چهارم)
Quera
۱۴۰۱/۱۰/۹ | ۱۵:۰۰
۴ سوال ۲۶۹ شرکت‌کننده
LevelUp الگوریتم (مسابقه آموزشی سوم)
Quera
۱۴۰۱/۱۰/۸ | ۱۵:۰۰
۴ سوال ۲۶۹ شرکت‌کننده
LevelUp الگوریتم (مسابقه آموزشی دوم)
Quera
۱۴۰۱/۱۰/۲ | ۱۵:۰۰
۴ سوال ۲۶۹ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۶۳ مسابقه