نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه الگوریتمی LevelUp ریاضی
Quera
۱۴۰۲/۱/۳۱ | ۱۴:۰۵
۵ سوال ۶۰ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
LevelUp الگوریتم (مسابقه آموزشی اول)
Quera
۱۴۰۱/۱۰/۱ | ۱۵:۰۰
۴ سوال ۲۶۹ شرکت‌کننده
آزمون سوم VCPC
ولیعصر رفسنجان
۱۴۰۱/۹/۱۷ | ۱۳:۰۵
۱۸ سوال ۳۹ شرکت‌کننده
آزمون دوم VCPC
ولی عصر رفسنجان
۱۴۰۱/۹/۱۰ | ۱۳:۰۵
۱۹ سوال ۶۲ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱
علامه حلی ۱
۱۴۰۱/۹/۵ | ۲۰:۱۵
۴ سوال ۲ شرکت‌کننده
بهشتی ۱۴۰۱ (مسابقه شماره دو)
ورودی‌های جدید دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۹/۴ | ۰۷:۳۰
۵ سوال ۳۸ شرکت‌کننده
آزمون اول VCPC
ولیعصر رفسنجان
۱۴۰۱/۹/۳ | ۱۳:۰۵
۱۷ سوال ۷۰ شرکت‌کننده
ACM
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
۱۴۰۱/۹/۲ | ۱۴:۰۰
۷ سوال ۴۳ شرکت‌کننده
بهشتی ۱۴۰۱ (مسابقه شماره یک)
ورودی‌های جدید دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۸/۲۷ | ۱۴:۰۰
۶ سوال ۵۴ شرکت‌کننده
کارگاه 1401/8/23
مرکزآموزش عالی شهرضا
۱۴۰۱/۸/۲۳ | ۱۰:۴۷
۵ سوال ۷ شرکت‌کننده
بچه های آپا
مرکز پژوهش های دانشگاه خلیج فارس
۱۴۰۱/۸/۲۳ | ۰۰:۰۰
۵ سوال ۲ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۴۲ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸ امتیاز
۲ علی صفری ۲۴۵۱ امتیاز
۳ Mike ۲۴۰۲ امتیاز
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳ امتیاز
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲ امتیاز
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰ امتیاز
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴ امتیاز
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲ امتیاز
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸ امتیاز
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶ امتیاز
رتبه‌بندی کامل