نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
آزمایشی سمکد
دبیرستان علامه حلی 3 (دوره اول)
۱۳۹۵/۹/۱۱ | ۰۰:۰۰
۴ سوال ۲۹۰ شرکت‌کننده
کدناک-مرحله‌ی یک-سطح یک
انجمن علمی همبند (دانشکده علوم ریاضی شریف)
۱۳۹۵/۹/۵ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۲۱ شرکت‌کننده
کدناک-مرحله‌ی یک-سطح دو
انجمن علمی همبند (دانشکده علوم ریاضی شریف)
۱۳۹۵/۹/۵ | ۱۸:۳۰
۵ سوال ۵۷ شرکت‌کننده
کدناک-مرحله صفر
انجمن علمی همبند(دانشکده علوم ریاضی شریف)
۱۳۹۵/۸/۲۱ | ۱۸:۰۰
۷ سوال ۹۸ شرکت‌کننده
مسابقه اول ۹۵
دانشگاه علم و صنعت
۱۳۹۵/۷/۲۹ | ۰۹:۳۰
۷ سوال ۱۰۲ شرکت‌کننده
چالش پایتون شماره 2
وب سایت چالش پایتون
۱۳۹۵/۶/۶ | ۲۱:۳۰
۶ سوال ۴۲ شرکت‌کننده
چالش پایتون شماره 1
وب سایت چالش پایتون
۱۳۹۵/۴/۳۱ | ۰۰:۰۰
۸ سوال ۳۵ شرکت‌کننده
مسابقه دوم دبیرستان انرژی اتمی
دبیرستان انرژی اتمی
۱۳۹۵/۴/۳۰ | ۱۲:۳۰
۵ سوال ۱۴ شرکت‌کننده
مسابقه تابستانه شماره3 حلّی کد
علّامه حلّی ۱
۱۳۹۵/۴/۲۳ | ۱۸:۰۰
۵ سوال ۹۶ شرکت‌کننده
مسابقه تمرینی شماره دو هشتگرد
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور هشتگرد
۱۳۹۵/۴/۲۲ | ۰۰:۰۰
۲۰ سوال ۷۱ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۶۳ مسابقه