نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه ACM مشترک
دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز
۱۳۹۵/۲/۳۰ | ۱۴:۰۰
۸ سوال ۱۵۳ شرکت‌کننده
PyCon 2016
دانشگاه علم و صنعت
۱۳۹۵/۲/۲۲ | ۰۸:۰۰
۶ سوال ۱۲۳ شرکت‌کننده
مقدماتی CodeCup
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۲/۱۵ | ۰۸:۰۰
۱۰ سوال ۷۶۴ شرکت‌کننده
امتحان برنامه نویسی عملی
دانشگاه علم وصنعت
۱۳۹۵/۲/۱۱ | ۱۱:۳۵
۲ سوال ۱۵ شرکت‌کننده
CodeCup - مسابقه تمرینی ۲
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵/۲/۱ | ۰۸:۰۰
۸ سوال ۲۸۳ شرکت‌کننده
آزمون پایان سال المپیاد
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰۹:۰۰
۳ سوال ۱۳۲ شرکت‌کننده
CodeCup - مسابقه تمرینی ۱
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰۸:۰۰
۱۰ سوال ۳۷۸ شرکت‌کننده
آزمون پایان ترم اول المپیاد
۱۳۹۴/۱۱/۷ | ۱۶:۳۰
۳ سوال ۴۳ شرکت‌کننده
مسابقه‌ی چالشی acm 2015
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۴/۹/۹ | ۱۱:۲۷
۱ سوال ۵۳ شرکت‌کننده
۹ از ۱۵۹ مسابقه