نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه شماره ۱
علامه حلی ۱
۱۴۰۱/۹/۵ | ۲۰:۱۵
۴ سوال ۲ شرکت‌کننده
بهشتی ۱۴۰۱ (مسابقه شماره دو)
ورودی‌های جدید دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۹/۴ | ۰۷:۳۰
۵ سوال ۳۸ شرکت‌کننده
آزمون اول VCPC
ولیعصر رفسنجان
۱۴۰۱/۹/۳ | ۱۳:۰۵
۱۷ سوال ۷۰ شرکت‌کننده
ACM
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
۱۴۰۱/۹/۲ | ۱۴:۰۰
۷ سوال ۴۳ شرکت‌کننده
بهشتی ۱۴۰۱ (مسابقه شماره یک)
ورودی‌های جدید دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۸/۲۷ | ۱۴:۰۰
۶ سوال ۵۴ شرکت‌کننده
کارگاه 1401/8/23
مرکزآموزش عالی شهرضا
۱۴۰۱/۸/۲۳ | ۱۰:۴۷
۵ سوال ۷ شرکت‌کننده
بچه های آپا
مرکز پژوهش های دانشگاه خلیج فارس
۱۴۰۱/۸/۲۳ | ۰۰:۰۰
۵ سوال ۲ شرکت‌کننده
کارگاه 1401/08/16
مرکز آموزش عالی شهرضا
۱۴۰۱/۸/۱۶ | ۱۰:۵۰
۵ سوال ۱۶ شرکت‌کننده
کدکاپ ۷ - الگوریتم - دست‌گرمی
Quera
۱۴۰۱/۸/۱۳ | ۱۰:۰۰
۵ سوال ۱۶۵۱ شرکت‌کننده
کدکاپ ۷ - دیتا - دست‌گرمی
Quera
۱۴۰۱/۸/۱۲ | ۱۰:۰۰
۶ سوال ۱۲۳۴ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۵۹ مسابقه