مسابقات و رویدادها
بوت کمپ هوش مصنوعی کوئرا
توسعه‌دهنده
راه یافتگان به مرحله نهایی کدکاپ ۸
مسابقات و رویدادها
مسابقه انتخابی ۲ کدکاپ ۸
مسابقات و رویدادها
راه‌حل‌های مسابقه انتخابی ۱ کدکاپ ۸
مسابقات و رویدادها
بوت کمپ جنگو
توسعه‌دهنده
بوت کمپ فرانت اند
توسعه‌دهنده
بوت کمپ دیتاساینس
مسابقات و رویدادها
ثبت نام بوت کمپ پایتون
توسعه‌دهنده
بوت کمپ ترب
مسابقات و رویدادها