با کوئرا | توسعه‌دهنده
بدون دسته بندی
بدون دسته بندی
مسابقات و رویدادها
بوت کمپ هوش مصنوعی کوئرا
توسعه‌دهنده
راه یافتگان به مرحله نهایی کدکاپ ۸
مسابقات و رویدادها
مسابقه انتخابی ۲ کدکاپ ۸
مسابقات و رویدادها
راه‌حل‌های مسابقه انتخابی ۱ کدکاپ ۸
مسابقات و رویدادها
بوت کمپ جنگو
توسعه‌دهنده
بوت کمپ فرانت اند
توسعه‌دهنده