بوت کمپ دیتاساینس
مسابقات و رویدادها
ثبت نام بوت کمپ پایتون
توسعه‌دهنده
بوت کمپ ترب
مسابقات و رویدادها
رویداد LevelUp راه‌اندازی سایت
با کوئرا | توسعه‌دهنده
هکاتون #C و NET
توسعه‌دهنده
تابستون چلنج
توسعه‌دهنده
هکاتون هوش مصنوعی
مسابقات و رویدادها
مسابقه کریپتوکد تبدیل
توسعه‌دهنده
جونیورا
مسابقات و رویدادها